Integrované obvody

Integrované obvody se chrání pomocí svých topografií (mask work). Topografií obvodu se pro účely ochrany rozumí série jakkoli zafixovaných nebo zakódovaných vzájemně souvisejících zobrazení, která znázorňují trojrozměrné trvalé uspořádání vrstev vytvářejících integrovaný obvod (čip). Ochrana je poskytována na základě zápisu do rejstříku topografií.