Nová odrůda rostlin

Ve smyslu duševního vlastnictví se odrůdou rostlin rozumí seskupení kulturních rostlin jednoho botanického rodu (druhu, taxónu) nejnižšího známého zatřídění, které si při množení zachovává jako výsledky šlechtění znaky charakterizované alespoň jednou přenosnou vlastností odlišující ji od jiných obecně známých seskupení rostlin. Musí se jednat o novou kultivovanou odrůdu, o její klony, linie a hybridy, které jsou jasně odlišitelné, dostatečně homogenní a stabilní v podstatných vlastnostech. Nová odrůda musí být pojmenována. Ochrana se vztahuje i na výchozí šlechtitelské materiály, sloužící k reprodukci odrůdy a počítá se od data vydání právního titulu ochrany. Činí 25 roků pro stromy a vinnou révu a 20 roků pro ostatní rostliny.