Patent

Patent jako veřejná listina vydaná Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze nebo některým národním či mezinárodním patentovým úřadem poskytuje právní ochranu na vynález po dobu až 20 let (pokud jsou spláceny udržovací poplatky), a to na teritoriu, pro něž byl úřadem vydán. Každý patent má kromě svého původce (autora) majitele, jemuž přísluší po uvedenou dobu na vymezeném teritoriu výlučné právo k využití patentu. O patent v České republice se žádá podáním přihlášky vynálezu u Úřadu průmyslového vlastnictví. Za určitých podmínek lze z podané patentové přihlášky odbočit na přihlášku průmyslového vzoru se zachováním práva přednosti.