Zastupovat v řízeních před Evropským patentovým úřadem

mohou evropští patentoví zástupci, kterými jsou i někteří čeští patentoví zástupci. Dnem 1. července 2002 přistoupila Česká republika k Úmluvě o udělování evropských patentů. Patenty udělené podle této Úmluvy se nazývají evropské patenty. Přihlašovatel si může volit, pro který evropský stát (dosud jich k Úmluvě přistoupilo 31) má být evropský patent udělen. Evropský patent má ve zvoleném designovaném státě stejné účinky jako patent národní. Jeho výhodou je zjednodušená administrativa a při designaci tří a více států i úspora nákladů. Evropský patentový úřad má sídlo v Mnichově a zastupovat fyzické a právnické osoby v řízeních před ním mohou kvalifikovaní zástupci. Z českých patentových zástupců jsou to ti, kteří mají v Seznamech na těchto stránkách u svého jména uvedenou zkratku EPA (European Patent Attorney).