Zastupovat před soudy

Zastupovat před soudy mohou ve věcech průmyslového vlastnictví, tj. ve věcech vynálezů, průmyslových a užitných vzorů, topografií polovodičových výrobků, ochranných známek, označení původu a nových odrůd rostlin všichni patentoví zástupci. Toto oprávnění získali reformou soudnictví, účinnou od 1. ledna 2003. Vyplývá z ustanovení § 25b a § 137 odst. 2 OSŘ a z § 2 zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích, jakož i z ustanovení § 35 odst. 2 zák. č. 150/2002, soudní řád správní. Majitel průmyslových práv má tedy možnost volby zástupce podle povahy sporné věci. Má-li podstata sporu charakter technický, fyzikální, elektronický, chemický, biotechnologický apod., bude pro něj výhodně volit si zástupce s technickou erudicí.