Zastupování v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví

Zastupování v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví je stěžejní činností patentových zástupců. Jsou oprávněni zastupovat fyzické i právnické osoby na základě ustanovení § 2 zák. č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích, na základě plných mocí zastoupených, popřípadě mandátních smluv s nimi uzavřených. Osoby, které nemají na území České republiky bydliště nebo sídlo mají povinnost být zastupovány. Patentoví zástupci, u jejichž jména je v Seznamech uvedeno písmeno P mohou zastupovat v oboru práva patentového a práv příbuzných (viz vysvětlivky). Je-li uvedeno písmeno M, mohou zastupovat v oborech práva na označení (viz vysvětlivky).. Patentoví zástupci oprávnění zastupovat v řízeních o průmyslových vzorech mají uvedenou v Seznamech u svého jména zkratku EDA (viz vysvětlivky).. Všichni mohou v příslušném oboru zastupovat jak v řízeních přihlašovacích, tak v řízeních určovacích a zrušovacích.