Zastupovat v řízení o zapsaných vzorech Společenství

před Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) v Alicante mohou někteří čeští patentoví zástupci. Vzory Společenství zapisuje Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) v Alicante. Ochrana zapsaného vzoru je založena na charakteristických rysech výrobku, linií, barev, tvaru, struktuře, zdobení atd. a platí na celém území EU. Vztahuje na každý vzor, který nevyvolává u informovaného uživatele odlišný celkový dojem. Trvá pět let a lze ji obnovovat až do celkového trvání ochrany 25 let. Užití vzoru znamená zejména výrobu, nabízení, uvedení na trh a vývoz. Zastupovat v řízení o zapsaných vzorech Společenství mohou kvalifikovaní patentoví zástupci. Z českých patentových zástupců jsou to ti, kteří mají v Seznamech na těchto stránkách uvedenou u svého jména zkratku EDA (European Design Attorney).