cz en

Komora patentových zástupců České republiky

Orgány Komory patentových zástupců ČR
Předseda Ing. Roman Buček

Místopředseda Ing. Jiří Sedlák

Představenstvo JUDr. Michal Havlík
Ing. Mgr. Hana Holasová
Ing. Bc. Ivan Lukšíček
JUDr. Petr Novotný
Ing. Tomáš Pavlica

Dozorčí komise Ingrid Beránková Ambruzová, LL.M.
Ing. Libor Markes
Mgr. Martina Marková
Mgr. Ivana Toningerová
Mgr. Lukáš Zmeškal

Disciplinární komise Ing. Jiří Andera
Mgr. Lukáš Dlabáček
Bc. Václav Gelnar
Ing. Václav Kratochvíl
Ing. Jiří Malůšek

Kontakt

Komora patentových zástupců České republiky
602 00 Brno, Gorkého 12
tel.: 541 248 246, mobil 725 098 900, datová schránka xafadiv kpz@patentovizastupci.cz Orgány Komory